Nieuwe rijvaardigheidstest voor mensen met dementie

Misschien kent u de situatie wel of twijfelt u zelf over de rijgeschiktheid van mensen met dementie en Alzheimer in uw eigen omgeving. Binnenkort komt er een einde aan dit soort onzekerheid door een nieuw soort rijtest. Op 26 februari 2018 verdedigt Dafne Piersma haar proefschrift ‘Fitness to drive of older drivers with cognitive impairments.’

“Een klinisch rijgeschiktheidsonderzoek kan goed voorspellen of iemand met de ziekte van Alzheimer rijgeschikt is”,stelt Dafne Piersma, promovenda aan de Rijksuniversiteit Groningen. Een klinisch onderzoek bestaat uit interviews met de patiënt en een naaste, cognitieve testen en ritten in een rijsimulator. In 90 procent van de gevallen komt de uitslag van zo’n onderzoek overeen met de uitslag van de rijtest bij het CBR. Een klinische test biedt veel meer mogelijkheden dan een rijtest bij het CBR.

Door de toenemende vergrijzing zien we steeds meer automobilisten met een vorm van dementie, zoals Alzheimer. De mensen met dementie willen meestal graag zelf blijven rijden en daar komen de familieleden en mantelzorgers vaak mee in de knel. Piersma vindt het daarom belangrijk dat er wordt gekeken naar een geschikte methode om die rijvaardigheid goed in te schatten.

De testen van Piersma zullen de rijtesten van het CBR niet gaan vervangen, maar de klinische rijgeschiktheidsonderzoeken kunnen wel meer mogelijkheden bieden,” vertelt Piersma. “In de toekomst kan een deel van de rijgeschiktheidsonderzoeken bij het CBR vervangen worden door onderzoeken in een klinische setting.”

Risicofactor

De promovenda stelt in haar proefschrift dat sommige mensen met lichte dementie nog steeds rijgeschikt zijn. Een deel van de mensen met dementie zijn een risicofactor in het verkeer, maar er zijn ook mensen met beginnende dementie die nog veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Patiënten met dementie hebben vaak verschillende symptomen en prognoses. Het is belangrijk dat er meerdere aspecten onderzocht worden, zoals de ernst van de stoornis, de reactiesnelheid, de kennis van de verkeersregels, en het herkennen van de gevaren. De klinische test speelt hier op in.

Om er zeker van te zijn dat testen in een klinische setting echt een betrouwbare voorspelling bieden, is meer onderzoek nodig, stelt Piersma. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), dat bij haar researchproject betrokken was, bereidt momenteel een dergelijk onderzoek voor. De verkeersveiligheidsorganisatie is op zoek naar met mensen die beginnende dementie hebben. Piersma verwacht dat dit onderzoek binnenkort start. “SWOV gaat bestuderen in hoeverre het toepasbaar is. We zijn nog niet zo ver dat we een klinisch rijgeschiktheidsonderzoek kunnen implementeren.”

Medische aandoeningen

Piersma werkte tijdens haar promotietraject ook samen met het CBR, dat steeds vaker betrokken is bij onderzoeken die medische aandoeningen in het verkeer toetsen. Zo start het CBR toetsingsorgaan binnenkort een onderzoek dat ingaat op de relatie tussen verkeersveiligheid en ADD/ADHD, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. De opzet is inmiddels bijna afgerond, en over een jaar kunnen er conclusies uit het rapport worden getrokken.

825 Total Views 6 Views Today

Over de auteur

admin
Alzheimer in Beweging biedt een gericht programma om de hersenen optimaal te activeren. Stimuleren van samenwerking tussen linker- en rechter hersenhelft en andere breindelen met het doel de ziekte te vertragen.