fbpx

Stichting Alzheimer in Beweging

Beleidsplan Stichting Alzheimer in Beweging


De Stichting Alzheimer in Beweging heeft als doel…

1. In heel Nederland en België promoten dat je door te spelen en specifieke bewegingsvormen de ziekte Alzheimer kunt vertragen, daarbij het geven van lessen aan activiteitenbegeleiders zoals ik al jaren af en toe deed. Het boek Alzheimer in Beweging speelt hierbij een grote rol als lesboek/handboek.
2. Het geven van persoonlijke begeleiding aan jong-alzheimerpatienten, waarvoor vertraging van de ziekte mensen langer in de thuissituatie kan houden.
Feit: er zijn nu medicijnen die de ziekte alzheimer enigszins vertragen, helaas hebben die nog nare bijwerkingen die niet allemaal even welkom zijn. Vertraging in andere vorm, zoals mijn methode is veel gezonder en het is ook klinisch bewezen dat zoiets vreemds als jongleren helpt in het vertragen van de ziekte.
Het probleem rond het normale bewegen is: veel alzheimerpatienten hebben geen zin in bewegingsprogramma’s, een van de symptomen is apathisch worden. Echter, het is gebleken dat leuke spelletjes zoals die in ons programma worden gebruikt wel degelijk aanslaan, bewegen zonder dat de mensen door hebben dat ze bewegen.

Waarom een stichting?

Veel jong-alzheimerpatienten zitten in een financieel moeilijke situatie. Vaak nog net niet toe aan aow, maar ze zitten met verkeerd ingeschatte ziekteverschijnselen in de wao of uitkeringssituatie omdat men bij jong alzheimerpatienten te laat denkt aan alzheimer. Veelal worden de klachten eerder toegeschreven aan een burn-out of depressie. Ze tobben al jaren met vage klachten waardoor hun werk niet meer goed kan worden uitgevoerd. Ook moeten ze financieel zien rond te komen van een uitkering, zonder pensioen of aow omdat ze de pensioenleeftijd nog niet hebben bereikt. En dan na jaren blijkt het Alzheimer te zijn.
Voor deze specifieke doelgroep moet Alzheimer in Beweging in de toekomst een anbi stichting worden, zodat er eventueel met giften toch een goede voorlichting en begeleiding kan worden gerealiseerd. Een groot deel van dit werk wordt nu ook al gedaan als vrijwilliger.
Dat is het uiteindelijke en belangrijkste goede doel.

Waar hebben wij ons de laatste tijd mee bezig gehouden?
Het plan kreeg vorm in januari 2020 met het oprichten van een stichting en vervolgens met het eindelijk voltooien van het schrijven van het boek dat half november 2020 uitkwam. Het boek is een middel tot meer bekendheid en een handboek voor deze methode waar mensen zelfstandig (eventueel na een introductieles) mee aan de slag kunnen.
Inmiddels is de voorzichtige eerste druk van 150 exemplaren zo goed als uitverkocht en komt er een tweede druk.
De boeken werden gekocht door belangstellenden uit de Brain Gym wereld,, zorgsector en de wereld van circusscholen en jongleurs. Het is de bedoeling dat circusscholen ook gaan werken met dementerenden en alzheimerpatienten in de daluren. Binnenkort hopen we te beginnen met daadwerkelijke voorlichting en demonstraties op locatie nadat de coronatijd voorbij is. Op deze manier kan AIB snel groeien en het aantal mensen dat gaat bewegen op deze manier uitbreiden. Circusscholen kunnen zo meer leren over het hoe en waarom van de oefeningen en welke invloed dit heeft op de hersenen.

Het youtube kanaal
Als aanvulling op de oefeningen in het boek bevindt zichin het boek een QR code te zien die leidt naar het AIB youtubekanaal met een eerste serie beweegoefeningen. Het aantal filmpjes groeit met de week.
Alzheimer in Beweging is dringend op zoek naar mensen die abonnee willen worden van dit youtube kanaal, zodat we een gepersonifieerde youtube url kunnen maken. Neem een kijkje en word abonnee, dan kun je wekelijks nieuwe filmpjes aantreffen op ons kanaal.

https://www.youtube.com/channel/UCJ5q8iNEtF1fkKGYecvnSPw

De Stichting en het werk moet nog groeien en zal blijven groeien. Daarom vragen wij belangstellenden om zich te melden en mee te gaan helpen. Samen kunnen we wellicht iets doen aan het groeiend aantal alzheimerpatienten en dementerenden. Natuurlijk is een deel te danken aan de dubbele vergrijzing: mensen worden steeds ouder en er worden steeds meer mensen oud. Een op de drie mensen van 83 krijgt last van dementie, maar ook zien we steeds meer jong-alzheimerpatienten, waarbij de ziekte zich razendsnel ontwikkelt.

Bekendheid van het werk van Alzheimer in Beweging
Er zijn al een aantal organisaties die gebruik hebben gemaakt van de kennis en methode van Alzheimer in Beweging. We kunnen niet wachten tot in alle verzorgingstehuizen de mensen zijn gevaccineerd, zodat we daar weer welkom zijn. Er zijn al een behoorlijk aantal organisaties die daar direct gebruik van gaan maken. Wie geinteresseerd is in workshops en teamtrainingen kan zich melden bij alzheimerinbeweging@gmail.com

Bewegingsonderwijs bij instellingen en organisaties
Sinds het boek uit is krijgt Alzheimer in Beweging overal de vraag om bewegingsonderwijs te geven. Dankzij het handboek kunnen we hiermee aan de slag en volgen er in rap tempo meer opdrachten. Zodra het veilig is kan de stichting Alzheimer in Beweging het werk voortzetten en de methode te promoten. En dat is belangrijk, want het uiteindelijke doel is meer bekendheid en ook meer persoonlijke begeleiding van jong-alzheimerpatienten.  Van werk komt werk!

Wat is het verschil tussen gewone beweegprogramma’s voor ouderen en Alzheimer in Beweging?

Ouderen die bewegen en willen bewegen kun je onderverdelen in twee soorten. De mensen die altijd al gesport hebben en nu gericht hun conditie op peil willen houden, de MOVERS die nu ook te vinden zijn in sportscholen en bij sportverenigingen. De andere groep is de BANKHANGERS, mensen die eigenlijk hun hele leven te weinig bewogen hebben, nauwelijks banden hebben met de MOVERS en die ook vanuit hun eigen omgeving nooit echt gestimuleerd zijn om te bewegen. Ze zien er de noodzaak niet van in en door hun sociale contacten worden ze ook niet gestimuleerd om te gaan bewegen. Het gekke is dat die mensen die nooit bewogen hebben wel leuke herinneringen hebben aan de basisschoolleeftijd en het spelen op het schoolplein. Dat is nu de doelgroep waar Alzheimer in Beweging zich op richt. Niet de MOVERS, maar de mensen die van spelen houden.

Op de nieuwspagina van AIB staat al veel te lezen over onze activiteiten. Noem het voorbeeld van een lessessie in België  gevolgd door een speelsessie met de bewoners, bij dit krantenartikel is een filmpje waar goed te zien is hoe het in zijn werk gaat.
https://www.alzheimerinbeweging.nl/wereldberoemd-in-belgie/

Hoe vaker er bewegingslessen voor alzheimerpatienten gegeven worden, hoe meer er over wordt gesproken. Mooie bijkomstigheid is dat er in het Leidsch Dagblad een artikel verschenen is over het werk en het boek, dat later overgenomen is in de regio’s Haarlem en Gooi en Vechtstreek. https://www.leidschdagblad.nl/cnt/DMF20201123_10690903


Jongleren en de AIB methode vertraagt de ziekte alzheimer. Wanneer het werk wat breder bekendheid krijgt betekent dit dat we de maatschappij heel wat geld kunnen uitsparen.
Jong-alzheimerpatienten kunnen namelijk op deze manier veel langer zelfstandig thuis blijven, in plaats van razendsnel, binnen drie jaar, na de conclusie dat de ziekte er is, opgenomen worden in een gesloten afdeling van een verzorgingshuis. Hoe langer deze mensen thuis kunnen blijven, hoe beter de kwaliteit van leven en hoe meer de maatschappij zich geld kan uitsparen aan zorgkosten Hiermee dienen we dus het algemeen nut en zal Alzheimer in Beweging zichzelf uiteindelijk gaan terugverdienen.

Organisatorisch

Het bestuur van de stichting Alzheimer in Beweging bestaat uit Voorzitter en Penningmeester Gera de Leeuw, Secretaris Louis Pals en Algemeen Bestuurslid Robert Ooms.

Stichting Alzheimer in Beweging heeft als doel het stimuleren van bewegen voor mensen met dementie, met name alzheimer. Hierdoor is het mogelijk de ziekte alzheimer te vertragen. Vooral voor jong-alzheimerpatienten is het belangrijk zo snel mogelijk met deze bewegingsvormen te beginnen. In 2009 is bewezen dat je door te jongleren de ziekte kunt vertragen.  Je krijgt door deze bewegingen 15% meer actieve grijze hersencellen, ook de witte massa myeline groeit aan, hetgeen zorgt voor herstel van de verbindingen tussen het zenuwstelsel bij Alzheimer, Parkinson en MS.  

Het ontstaan van de organisatie

Alzheimer in Beweging is ontstaan in 2009 en in januari 2020 opgericht als stichting. Dr. Jan Scholz van de Universiteit van Oxford publiceerde indertijd een onderzoek in Nature Science over de effecten van jongleren op de ziekte van alzheimer. Op dat moment verzorgde ik lezingen over de effecten van jongleren op mensen met een NAH, niet aangeboren hersenafwijking, naar aanleiding van de praktijk met mensen met een psycho sociale indicatie. Na een uitnodiging van een Alzheimer café in Warmond kreeg ik een ervaringsplaats aangeboden bij dementerenden en alzheimerpatienten van een gesloten afdeling van Mariënhaven in Warmond, later kreeg ik als vrijwilliger de kans te oefenen met jong-alzheimerpatienten. Spelenderwijs ontdekte ik de remmingen van de hersenen en ik volgde daarom trainingen Brain Gym om dit te overwinnen. Dat was zo effectief dat mijn methode met jongleren en andere hulpmaterialen effect begon te krijgen op de doelgroep. Collega’s vroegen mij de methode op te schrijven waaruit uiteindelijk na 9 jaar zoeken naar de juiste woorden en omschrijvingen een mooi boekwerk ontstond. In aanloop van het lanceren van het boek en de bijbehorende promotie op allerlei manieren was het nodig om een stichting op te richten, wat ook gerealiseerd is begin januari 2020. Vooral met jongleur en coach Louis Pals uit België is een hechte samenwerking ontstaan qua jongleer promotie.

Wat willen we bereiken?

De Stichting Alzheimer in Beweging wil zoveel mogelijk mensen bereiken met de boodschap dat vertraging van de ziekte mogelijk is door slim te bewegen. Nederland heeft de hoogste zitcultuur van Europa, ook worden mensen te zwaar door een niet al te gezonde leefstijl. Mensen motiveren om de leefstijl aan te passen. De WHO is wereldwijd bezig met een campagne voor preventie van dementie en met voorlichting. De Stichting Alzheimer in Beweging sluit hier naadloos bij aan.

Doel:

Het moet algemeen bekend worden dat jongleren en de bijbehorende bewegingen dus belangrijk zijn in de strijd tegen dementie. We willen hiermee zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep bereiken.

Strategie
 
1. Door publicaties op website. Alzheimerinbeweging.nl
2. Door het boek Alzheimer in Beweging  
3. Door zoveel mogelijk publiciteit via media, kranten, radio, tv, tijdschriften, sociaal media.
4. Door het aanbieden van beweegprogramma’s aan dagopvang organisaties en verzorgingshuizen.
5. Bij belangstelling doorgeven van de kennis aan jongleurs, circusscholen, trainers van Braingym en circusdocenten in samenwerking met Braingym Nederland Gera de Leeuw en Louis Pals .  

6. vooral door het aanbieden van bewegingslessen aan particulieren in persoonlijke begeleiding, dit is bedoeld voor jong-alzheimerpatienten waarbij de ziekte nog kan worden vertraagd.Promotie van Alzheimer in Beweging via het circus: De methode is deels ontstaan dankzij het werken met circusmaterialen.

Wat zijn de plannen voor 2021
Het is de bedoeling in dit circus om in de ochtenden dat het circus er al opgebouwd staat bewegingsprogramma’s aan te bieden voor 55 plussers met de nadruk op bewegen door middel van werken met circusmaterialen. Gemiddeld kan dat één keer in de week op een andere locatie worden aangeboden. Het Magic Circus is een wijkcircus en staat altijd op kleine pleintjes midden tussen de huizen. Zodra COVID voorbij is kan er een marketing campagne voor worden opgestart. Deze wat kwetsbare doelgroep kan naar schatting rond de tweede helft van het jaar deze gymprogramma’s gaan volgen in het echte circus.
Doel: mensen stimuleren tot bewegen op een leuke manier en om voorlichting te geven over alzheimer in beweging, over het nut van bewegen voor ouderen.
Natuurlijk wordt er een laagdrempelige toegangsprijs gevraagd, als belangstellenden echter geen geld hebben om zo’n programma bij te wonen zou de stichting bij kunnen dragen, indien geld voorradig is.
Tevens is het van groot belang dat dit unieke initiatief de landelijke publiciteit gaat halen, bekendheid is echt belangrijk. En het handboek zou een mooie rol kunnen spelen door de mensen thuis verder te laten oefenen.

Werken met Alzheimer in beweging via Brain Gym Nederland: De methode is deels tot stand gekomen door Brain Gym Nederland, een organisatie die zich bezig houdt met leermoeilijkheden en leerachterstanden, voornamelijk in het onderwijs. Ik heb deze methode aangepast van bewegen voor leerlingen naar bewegen voor mensen met dementie. Brain Gym Nederland zal onder de vele leerlingen en praktijken dit boek onder de aandacht brengen en de beweegmethode voor ouderen. In overleg kan ik voor deze vrij grote groep aanhangers een jongleertraining + AIB training verzorgen, we zijn er over aan het brainstormen met de organisatie om hier een gezamenlijke training voor in elkaar te zetten. Het kan nog een dik jaar duren voor er een mooie verantwoorde training tot stand is gekomen.
Het is de bedoeling dat vanuit de Braingym opleiding docenten aan de slag gaan in de zorg in verpleegtehuizen en bij individuele begeleiding van alzheimer patiënten in hun eigen praktijken. Op die manier wordt de methode AIB (Alzheimer in Beweging) doorgegeven aan een nog bredere doelgroep.

Via verzorgingstehuizen en dagopvang organisaties: In veel van deze organisaties heb ik met de clientèle mogen werken, ik zal bij veel van deze organisaties in de buurt een dagdeel aanbieden met activiteiten op voorwaarde van het boek verkopen + vergoeding voor het vermaak. Het is de bedoeling dat activiteitenbegeleiders na aanschaf van het boek en een inleidende training zelf aan de slag kunnen gaan met deze materialen. Dit werk zal zeker bijdragen aan bekendheid van de methode Alzheimer in Beweging. Het is niet zeker of dit ook deel zal gaan uitmaken van het stichtingswerk of van het individuele werk van mijzelf. De toekomst moet dit uitwijzen. Ik denk zelf aan de mogelijkheid van het zelf bepalen van een gift aan de stichting door afnemende organisaties. Mijn boekhouder zal mij adviseren in hoe dit moet worden georganiseerd. Voorbeelden zijn Mimakkus, Cliniclowns, Stichting Faria Clowns en vooral Theater Veder in Amsterdam.

Via een circusmaterialen winkel en de circusscholen: De methode alzheimerin beweging AIB maakt gebruik van veel circusmaterialen. Jongleurs die nu al gespecialiseerd zijn in lesgeven van het jongleren kunnen met deze boeken en circusmaterialen ook in tehuizen aan de slag gaan. Via de circuswinkel bereiken we veel jongleurs met ons boek. Op deze manier komt er snel meer bekendheid voor de Stichting Alzheimer in Beweging en kunnen veel docenten aan de slag met onze methode.
In de toekomst kan via de circusscholen een training worden georganiseerd voor jongleurs en circusbegeleiders om te gaan werken in de zorg en met de doelgroep. Dankzij mijn werk als circusjournalist geniet in veel bekendheid bij circusscholen, zij weten van mijn specialisme en voor de medewerkers van die scholen is het ook interessant om aan de slag te gaan bij lokale verzorgingstehuizen en dagopvang, een uitbreiding van de werkzaamheden overdag als de normale circusschoolleerlingen op school zitten. Gezien de belangstelling voor het boek uit die hoek heb ik er inmiddels wel geloof in dat hier initiatieven zullen ontstaan.


Via de website en social media groeien

Via de website https://alzheimerinbeweging.nl wordt veel voorlichting gegeven. Ook houden we het goede nieuws bij over alzheimer, onder andere nieuws over medicijnen en andere zaken. Door de website actueel te houden keren de bezoekers ook regelmatig terug. Zie de nieuwspagina. https://www.alzheimerinbeweging.nl/nieuws/ We zitten al dik over de 57.000 bezoekers van de homepage sinds 2015, dus ook dat groeit goed.
Momenteel worden ook veel belangrijke contacten gelegd via Linkedin en Facebook, vooral bij Linkedin veel connecties die ook werkzaam zijn in de zorg of bij activiteitenbegeleiding.Welke ontwikkelingen zijn relevant voor de organisatie

  1. Dementie, met name alzheimer staat op het punt om volksziekte nr. 1 te worden in Nederland en België, de roep naar een oplossing wordt steeds luider, de winst zit hem in vertraging. Gezien er nog geen medicijn gevonden is na 30 jaar intensief zoeken is het niet heilzaam doelloos af te wachten.
  2. Steeds meer neuropsychologen propageren om meer te gaan bewegen voor mensen met dementie en alzheimer, met als bekende spreker en televisiepersoonlijkheid Erik Scherder en als mede initiatiefnemer Olga Commandeur van Nederland in Beweging.
  3. Ook de Stichting DAZ, Dirkze Anders Zorgen propageert dagelijks in blogs het bewegen in tv uitzendingen voor dementerenden. Dirkze wil in de toekomst wel initiatieven ontplooien met de Stichting Alzheimer in Beweging. Hij organiseert in Nederland zeer bekende zorgcongressen over dementie en alzheimer, dus een belangrijk gesprekspartner.

Begroting: nog onbekend ivm corona


Voorlopig beleidsplan van 1 jaar

De Stichting bestaat nu bijna een jaar er is al ongelofelijk veel moois gebeurd. Gezien de recente ontwikkelingen, het lanceren van het boek en de grote belangstelling hiervoor is het beleidsplan dat nu wordt opgesteld voor ruim 1 jaar, tot januari 2022.

Waar zijn we tot januari 2022 mee bezig?
Opzet bewegingslessen in het Nationaal Zorgcircus/Magic Circus
kosten en baten zijn nu nog niet in te schatten, mede door de corona tijd, wanneer kan het circus weer opstarten in 2021? En wanneer is het veilig om de 55 plus personen bij elkaar in het circus te laten komen. En welke investeringen zijn hiervoor nodig?

Youtube
Het uitbreiden van filmpjes op het youtube kanaal van Alzheimer in Beweging als deel van de voorlichting. Een en ander is ook afhankelijk van de financiën, het kan in de toekomst professioneler.

Workshops
Het organiseren van activiteiten in dagopvang en verzorgingslocaties. Ook voor deze activiteit zou het mooi zijn als we een anbi organisatie kunnen worden:
Bij sommige locaties is er nu al een keuze tussen douchen en activiteiten, er is te weinig arbeidskracht en geld beschikbaar, extra activiteiten zouden welkom zijn, indien dit coronaveilig kan worden georganiseerd. In de toekomst zou een gedeelte kunnen worden gefinancierd met en door giften. Giften aan de stichting voor het geleverde werk, giften van de stichting voor organisaties die zich geen extra uitgaven op het gebied van activiteiten kan veroorloven.

Verder:

Het uitbreiden van het aantal medewerkers die helpen bij het onderwijzen van circusbegeleiders/docenten om in de daluren van de circusscholen bewegingslessen aan alzheimerpatienten te geven.

Samenwerking opstarten met Circus Caps, die zich al enkele jaren richt op het lesgeven aan kinderen met een handicap.

Verder blijf ik persoonlijk bezig met:
Vertaling van het boek in het Engels en uitgave, op verzoek van een organisatie in Zuid Afrika
Uitbrengen 2e druk van de boeken in een oplage van 300 stuks in januari/februari.

Alzheimer in Beweging en de groei

Hoewel Alzheimer in Beweging tot stand is gekomen door Gera de Leeuw als initiatiefnemer ziet zij het aantal mensen dat gaat meewerken groeien. Zij is niet meer de enige die de kar trekt en dingen beslist en ze hoopt op een snelle groei, ook gezien haar leeftijd (1953). Dus alle hulp is welkom en daar zit progressie in.
Sinds twee jaar vooral door Louis Pals uit België, een verdienstelijk jongleur die een vader had met Alzheimer. Hij springt hier en daar bij, zoals bij een trainingssessie in Schotland bij een alzheimerpatiënt. U ziet filmpjes van deze patiënt op ons youtube kanaal, heel ontroerend. Verder gaat Gera na 1 januari aan de slag met o.a. Circus Caps om te kijken of we de doelgroep van Caps kunnen uitbreiden, en met Rinus Pecht, deze man heeft zijn leven lang in het bewegingsonderwijs gezeten in Deurne, heeft een jongleergroep opgericht en wil vanaf januari met mij overleggen over zijn rol binnen de organisatie.

Organisatie

Rechtspersoon

RSIN 860860516

Rechtsvorm Stichting

Statutaire naam Stichting Alzheimer in Beweging

Statutaire zetel gemeente Katwijk

Bezoekadres Schippersdam 17, 2225MB Katwijk

Telefoonnummer 0651462953

Internetadres https://alzheimerinbeweging.nl

E-mailadres alzheimerinbeweging@gmail.com

Eerste inschrijving

handelsregister

10-01-2020

Datum akte van oprichting 10-01-2020

Activiteiten SBI-code: 94997 – Overige belangenbehartiging

Het verrichten van activiteiten en het organiseren van evenementen teneinde

Alzheimerpatiënten te stimuleren tot het verrichten van lichamelijke activiteiten

Bestuurders

Naam de Leeuw, Gera Sieuwke

Geboortedatum 13-02-1953

Datum in functie 10-01-2020 (datum registratie: 10-01-2020)

Titel voorzitter/penningmeester

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Pals, Ludovicus Franciscus

Geboortedatum 12-12-1985

Datum in functie 10-01-2020 (datum registratie: 10-01-2020)

Titel Secretaris

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Ooms, Robertus Franciscus Antonius

Geboortedatum 18-03-1946

Datum in functie 10-01-2020 (datum registratie: 10-01-2020)

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Voor bestuursleden geldt geen vergoeding, wel kunnen kosten worden vergoed voor die gemaakt worden voor begeleiding van alzheimerpatienten of voor organisatie van bijeenkomsten die noodzakelijk zijn om het werk voor de stichting uit te voeren.

998 Total Views 6 Views Today