fbpx

Stichting Alzheimer in Beweging

Beleidsplan Stichting Alzheimer in Beweging

Het bestuur van de stichting Alzheimer in Beweging bestaat uit
voorzitter en penningmeester Gera de Leeuw,
secretaris Louis Pals
algemeen bestuurslid Robert Ooms.Stichting Alzheimer in Beweging heeft als doel het stimuleren van bewegen voor mensen met dementie, met name alzheimer. Hierdoor is het mogelijk de ziekte alzheimer te vertragen. Vooral voor jong-alzheimerpatienten is het belangrijk zo snel mogelijk met deze bewegingsvormen te beginnen. In 2009 is bezegen dat je door te jongleren de ziekte kunt vertragen.  Je krijgt door deze bewegingen 15% meer actieve grijze hersencellen, ook de witte massa myeline groeit aan, hetgeen zorgt voor herstel van de verbindingen tussen het zenuwstelsel bij bijvoorbeeld parkinson en ms.  

Het ontstaan van de organisatie

Alzheimer in Beweging is ontstaan in 2009. Dr. Jan Scholz van de Universiteit van Oxford publiceerde indertijd een onderzoek in Nature Science over de effecten van jongleren op de ziekte van alzheimer. Op dat moment verzorgde Gera de Leeuw al een lezing over de effecten van jongleren op mensen met een NAH, niet aangeboren hersenafwijking, naar aanleiding van de praktijk met mensen met een psychosociale indicatie. Na een uitnodiging van een Alzheimercafé in Warmond kreeg Gera de Leeuw een ervaringsplaats aangeboden bij dementerenden en alzheimerpatienten van een gesloten afdeling van Marienhave in Warmond, later kreeg zij als vrijwilliger de kans te oefenen met jong-alzheimerpatienten. Spelenderwijs ontdekte ze de remmingen van de hersenen en vooral de blokkade van de corpus colossom, die zorgt voor samenwerking van beide hersenhelften. Ze volgde daarom trainingen Brain Gym om dit te overwinnen. Dat was zo effectief dat haar methode met jongleren en andere hulpmaterialen resultaat begon te krijgen op de doelgroep. Collega’s vroegen Gera om de methode op te schrijven waaruit uiteindelijk na 9 jaar zoeken naar de juiste woorden en omschrijvingen het eerste boek ontstond. De stichting werd gerealiseerd op 10 januari 2020. Vooral met jongleur en coach Louis Pals uit België is een hechte samenwerking ontstaan qua jongleertechnieken. Samen trekken ze er op uit om jong-alzheimerpatienten te helpen.

Wat wil de Stichting Alzheimer in Beweging bereiken?

De Stichting Alzheimer in Beweging wil zoveel mogelijk mensen bereiken met de boodschap dat vertraging van de ziekte mogelijk is door slim te bewegen. Nederland heeft de hoogste zitcultuur van Europa, ook worden mensen te zwaar door een niet al te gezonde leefstijl. Mensen motiveren om de leefstijl aan te passen. De WHO is wereldwijd bezig met een campagne voor preventie van dementie en met voorlichting. De Stichting Alzheimer in Beweging sluit hier naadloos bij aan.

Doel:

Het moet algemeen bekend worden dat jongleren en de bijbehorende bewegingen dus belangrijk zijn in de strijd tegen dementie. We willen hiermee zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep bereiken.

Strategie voor bekendheid:
 
1. Door publicaties op website. Alzheimerinbeweging.nl
2. Door het uitgeven van het boek Alzheimer in Beweging inmiddels verkrijgbaar in de boekhandel en via bol.com en zorgboeken.nl
3. Door zoveel mogelijk publiciteit via media, kranten, radio, tv, tijdschriften, sociaal media.
4. Door het aanbieden van beweegprogramma’s aan dagopvang organisaties en verzorgingshuizen.
5. Doorgeven van de kennis aan jongleurs, circusscholen, trainers van Braingym en circusdocenten in samenwerking met Braingym Nederland Gera de Leeuw en Louis Pals.  
6. Door alweer hard te werken aan een tweede boek voor begeleiding van jong-alzheimer patienten

Via Brain Gym Nederland: De methode AIB is deels tot stand gekomen door Brain Gym Nederland, een organisatie die zich bezig houdt met leermoeilijkheden en leerachterstanden, voornamelijk in het onderwijs. Gera de Leeuw heeft deze methode aangepast van bewegen voor leerlingen naar bewegen voor mensen met dementie. Brain Gym Nederland zal onder de vele leerlingen en praktijken dit boek onder de aandacht brengen. In overleg wordt binnenkort voor deze vrij grote groep aanhangers een jongleertraining + AIB training verzorgen.
Via verzorgingstehuizen en dagopvang organisaties: In veel van deze organisaties heeft Gera met de clientèle mogen werken, zij zal bij veel van deze organisaties in de buurt een dagdeel aanbieden met activiteiten op voorwaarde van het boek verkopen + vergoeding voor het vermaak. Bovendien wordt op veel locaties het boek presenteren en ook persaandacht vragen. (gezien de corona beperkingen kleinschalige presentaaties)

Via een circusmaterialen winkel: De methode alzheimerin beweging AIB maakt gebruik van veel circusmaterialen. Jongleurs die nu al gespecialiseerd zijn in lesgeven van het jongleren kunnen met deze boeken en circusmaterialen ook in tehuizen aan de slag gaan. Via de circuswinkel bereiken we veel jongleurs met ons boek. Op deze manier komt er snel meer bekendheid voor deze methode en voor de Stichting Alzheimer in Beweging en kunnen veel docenten aan de slag met onze methode.

Via circusscholen: Dankzij het werk van Gera als circusjournalist geniet zij veel bekendheid bij circusscholen, zij weten van haar specialisme en voor de medewerkers van die scholen is het ook interessant om aan de slag te gaan bij lokale verzorgingstehuizen en dagopvang, een uitbreiding van de werkzaamheden overdag als de normale leerlingen op school zitten. Alzheimer in beweging verwacht via de circusscholen veel belangstelling voor het boek, te peilen door de reacties via social media vanuit die richting.

Via de media: Via de lokale pers en de landelijke pers (villamedia) vragen we aandacht bij meer dan 10.000 journalisten.

Social Media: Via social media Linkedin, Facebook, Instagram en twitter gaan we een reclame campagne opstarten. Voor verkoop van het boek maar ook voor aandacht van persoonlijke begeleiding en training.

Welke ontwikkelingen zijn relevant voor de organisatie

  1. Dementie, met name alzheimer staat op het punt om volksziekte nr. 1 te worden in Nederland en België, de roep naar een oplossing wordt steeds luider, de winst zit hem in vertraging. Gezien er nog geen medicijn gevonden is na 30 jaar intensief zoeken is het niet heilzaam doelloos af te wachten.
  2. Steeds meer neuropsychologen propageren om meer te gaan bewegen voor mensen met dementie en alzheimer, met als bekende spreker en televisiepersoonlijkheid Erik Scherder en als mede initiatiefnemer Olga Commandeur van Nederland in Beweging.
  3. Ook de Stichting DAZ, Dirkze Anders Zorgen propageert dagelijks in blogs het bewegen in tv uitzendingen voor dementerenden. Dirkze wil in de toekomst wel initiatieven ontplooien met de Stichting Alzheimer in Beweging. Hij organiseert in Nederland zeer bekende zorgcongressen over dementie en alzheimer, dus een belangrijk gesprekspartner.
  4. Gera de Leeuw volgt momenteel een studie HBO Neuropsychologie om meer te weten te komen over de werking van de hersenen, zodat dit ook weer kan worden doorgegeven aan belangstellenden.

Beleidsplan van tot 20 januari 2022

De Stichting bestaat nu bijna een jaar en er is nog niet veel mee gedaan in afwachting van de uitgave van het boek Alzheimer in Beweging.
Gezien de recente ontwikkelingen, het lanceren van het boek is het beleidsplan dat nu wordt opgesteld voor ruim 1 jaar, tot 20 januari 2022. Het is nu afwachten hoe groot de belangstelling is voor het boek.
Met bovenstaande marketing activiteiten/werkdoelen hopen we te komen tot de verkoop van zo ongeveer 500 boeken voor het eerste jaar tot januari 2022. Per boek is er een opbrengst die ten goede komt aan de stichting.
Naast lijfelijke aanwezigheid bij mensen en instellingen gaan we ons ook meer richten op online lessen via ons youtube kanaal, waardoor mensen van huis uit via video’s kennis kunnen maken met onze lesmethode.

Organisatie

Rechtspersoon

RSIN 860860516

Rechtsvorm Stichting

Statutaire naam Stichting Alzheimer in Beweging

Statutaire zetel gemeente Katwijk

Bezoekadres Schippersdam 17, 2225MB Katwijk

Telefoonnummer 0651462953

Internetadres www.alzheimerinbeweging.nl

E-mailadres alzheimerinbeweging@gmail.com

Eerste inschrijving

handelsregister

10-01-2020

Datum akte van oprichting 10-01-2020

Activiteiten SBI-code: 94997 – Overige belangenbehartiging

Het verrichten van activiteiten en het organiseren van evenementen teneinde

Alzheimerpatiënten te stimuleren tot het verrichten van lichamelijke activiteiten

Bestuurders

Naam de Leeuw, Gera Sieuwke

Geboortedatum 13-02-1953

Datum in functie 10-01-2020 (datum registratie: 10-01-2020)

Titel voorzitter/penningmeester

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Pals, Ludovicus Franciscus

Geboortedatum 12-12-1985

Datum in functie 10-01-2020 (datum registratie: 10-01-2020)

Titel Secretaris

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam Ooms, Robertus Franciscus Antonius

Geboortedatum 18-03-1946

Datum in functie 10-01-2020 (datum registratie: 10-01-2020)

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Beloningsbeleid

Voor bestuursleden geldt geen vergoeding, wel kunnen onkosten worden vergoed voor die gemaakt worden voor begeleiding van alzheimerpatienten of voor organisatie van bijeenkomsten die noodzakelijk zijn om het werk voor de stichting uit te voeren.
Hierbij valt te denken, bij voldoende voorraad geld, aan reis en verblijfskosten vergoedingen gemaakt voor reizen naar alzheimerpatienten in het buitenland, zoals naar onze Schotse alzheimerpatient Glenn, of voor lessen in België, gegeven door Gera de Leeuw uit Katwijk,
Er zijn geen werknemers in dienst.
De financiën voor de boekhouding worden gecontroleerd en begeleid door het boekhoudkantoor Fris Financieel uit Hillegom.

63 Total Views 1 Views Today