fbpx
Alzheimer in Beweging/ Beweeg je brein

Onderzoekers ontdekken vier verschillende typen alzheimer

Wie aan alzheimer denkt, denkt aan geheugenverlies. In 33% van de gevallen is dit ook zo. Onlangs werd onder auspicien van de universiteit van Lund in Zweden een onderzoek gedaan waaruit bleek dat er wel 4 verschillende typen alzheimer zijn. 33% met geheugenverlies, 18 % heeft problemen met uitvoerende functies,30% heeft problemen met zijn visuele vermogens en bij 19% werd het taalcentrum aangetast. Door deze ontdekking kan men nu op 4 verschillende manieren zoeken naar een geneesmiddel. De onderzoeken werden gedaan met PET scans, op basis van radioactiviteit. Hiermee kunnen uiterst preciese beelden worden verkregen.

Onderzoekers hebben vier verschillende subtypes van de ziekte van Alzheimer geïdentificeerd. De bevindingen zouden kunnen leiden tot meer geïndividualiseerde behandelingen voor mensen met de neurodegeneratieve aandoening.

Bron: Universiteit van Lund

De ziekte van Alzheimer wordt gekenmerkt door de abnormale accumulatie en verspreiding van het tau-eiwit in de hersenen. Een internationale studie kan nu aantonen hoe tau zich verspreidt volgens vier verschillende patronen die leiden tot verschillende symptomen met verschillende prognoses van de getroffen individuen.

De studie is gepubliceerd in Nature Medicine.

“In tegenstelling tot hoe we tot dusver de verspreiding van tau in de hersenen hebben geïnterpreteerd, geven deze bevindingen aan dat de tau-pathologie in de hersenen varieert volgens ten minste vier verschillende patronen. Dit zou suggereren dat de ziekte van Alzheimer een nog diverser ziekte is dan eerder werd gedacht. We hebben nu reden om het concept van typische Alzheimer opnieuw te evalueren, en op de lange termijn ook de methoden die we gebruiken om de progressie van de ziekte te beoordelen ”, zegt Jacob Vogel van McGill University en de hoofdauteur van de studie.

De verspreiding van tau in de hersenschors is een belangrijke marker voor de ziekte van Alzheimer. In de afgelopen jaren is het mogelijk geworden om de accumulatie van het giftige eiwit in de hersenen van Alzheimerpatiënten te volgen met behulp van PET-technologie, een geavanceerde medische beeldvormingstechniek.

De afgelopen dertig jaar hebben veel onderzoekers de ontwikkeling van tau-pathologie bij de ziekte van Alzheimer beschreven met behulp van een enkel model, ondanks terugkerende gevallen die niet in dat model passen. De huidige bevindingen verklaren echter waarom verschillende patiënten verschillende symptomen kunnen ontwikkelen.

“Omdat verschillende hersengebieden verschillend worden beïnvloed in de vier subtypes van de ziekte van Alzheimer, ontwikkelen patiënten verschillende symptomen en ook prognoses. Deze kennis is belangrijk voor artsen die patiënten met de ziekte van Alzheimer beoordelen, en het doet ons ook afvragen of de vier subtypen mogelijk anders reageren op verschillende behandelingen. Op dit moment is onderzoek naar verschillende geneesmiddelen die de hoeveelheid tau in de hersenen verminderen erg actief, en het zal spannend zijn om te zien of ze in werkzaamheid variëren afhankelijk van het subtype van Alzheimer ”, zegt Oskar Hansson, hoogleraar neurologie aan de Universiteit van Lund, die het onderzoek begeleidde.

De huidige studie is een samenwerking tussen locaties in Zweden, Canada, de VS en Korea. Samen hebben de onderzoekers de grootste en meest diverse populatie ter wereld tot nu toe onderzocht met tau-PET, dat het volledige klinische beeld van de ziekte van Alzheimer omvat.

De studie omvatte deelnemers die nog geen symptomen hadden ontwikkeld, de zogenaamde presymptomatische Alzheimer, deelnemers met milde geheugenproblemen en degenen met volledig ontwikkelde dementie bij de ziekte van Alzheimer.

In een eerste steekproef werden langetermijngegevens verzameld van 1.612 individuen binnen vijf onafhankelijke multicenter-onderzoeken. Hiervan identificeerden de onderzoekers in totaal 1.143 personen die ofwel cognitief normaal waren, ofwel personen die de ziekte van Alzheimer in verschillende stadia hadden ontwikkeld.

Op de data van de tau PET-beelden van de 1.143 individuen is een algoritme toegepast, het zogenaamde SuStaIn (Subtype and Staging Inference) -algoritme. Het materiaal is verwerkt met machine learning in een geautomatiseerd proces, om subtypes en patronen zo onpartijdig mogelijk te kunnen onderscheiden.

Zoals verwacht vertoonden veel individuen geen abnormaal tau-PET-signaal en deze werden daarom automatisch toegewezen aan een tau-negatieve groep.

Door de tau PET-beelden vervolgens kruislings te valideren met een zesde onafhankelijke cohort en de individuen ongeveer twee jaar te volgen, waren de onderzoekers in staat om vier patronen te ontwikkelen die het beste de gegevens van de overgebleven individuen vertegenwoordigden. Hoewel het aantal subgroepen varieerde in verhouding tot de individuen, waren ze allemaal vertegenwoordigd in alle cohorten.
Dit toont de omtrek van een hoofd
De huidige bevindingen verklaren echter waarom verschillende patiënten verschillende symptomen kunnen ontwikkelen. Het beeld is in het openbare domein
“We identificeerden vier duidelijke patronen van tau-pathologie die in de loop van de tijd duidelijk werden. De prevalentie van de subgroepen varieerde tussen de 18 en 30 procent, wat betekent dat al deze varianten van de ziekte van Alzheimer eigenlijk vrij algemeen zijn en geen enkele domineert zoals we eerder dachten ”, zegt Oskar Hansson.

  • Variant één: tau verspreidt zich voornamelijk binnen de temporale kwab en beïnvloedt voornamelijk het geheugen. Variant één kwam voor in 33 procent van alle gevallen.
  • Variant twee: In tegenstelling tot variant één verspreidt deze variant zich in de rest van het cerebrale cortex. Het individu heeft minder geheugenproblemen dan in de eerste variant, maar aan de andere kant heeft het meer moeite met uitvoerende functies, dat wil zeggen het vermogen om een ​​actie te plannen en uit te voeren. Variant twee kwam voor in 18 procent van alle gevallen.
  • Variant drie: De ophoping van tau vindt plaats in de visuele cortex, d.w.z. in het deel van de grote hersenen waar informatie van de oogzenuw wordt verwerkt en geclassificeerd. De visuospatiale verwerking van sensorische indrukken in de hersenen wordt beïnvloed bij personen met dit patroon. Ze kunnen zich moeilijk oriënteren, onderscheiden vormen en contouren, afstand, beweging en de locatie van objecten ten opzichte van andere objecten. Variant drie kwam voor in 30 procent van alle gevallen.
  • Variant vier: Tau verspreidt zich asymmetrisch in de linker hersenhelft en beïnvloedt voornamelijk de taalvaardigheid van het individu. Variant vier kwam voor in 19 procent van alle gevallen.

“ De gevarieerde en grote databases van tau-PET die er vandaag de dag bestaan, samen met nieuw ontwikkelde methoden voor machine learning die kunnen worden toegepast op grote hoeveelheden gegevens, hebben het ons mogelijk gemaakt om deze vier subtypes van Alzheimer te ontdekken en te karakteriseren. We hebben echter een langere vervolgstudie van vijf tot tien jaar nodig om de vier patronen nog nauwkeuriger te kunnen bevestigen ”, zegt Oskar Hansson.

De onderzoekers zijn van mening dat deze nieuwe kennis patiënten in de toekomst meer geïndividualiseerde behandelmethoden kan bieden.

Over dit onderzoeksnieuws over de ziekte van Alzheimer
Bron: Universiteit van Lund
Contactpersoon: Oskar Hansson – Universiteit van Lund
Afbeelding: de afbeelding is in het publieke domein

Gelukkig kun je met Alzheimer in Beweging alle vier de types te lijf gaan om je hersenfuncties te verbeteren. Er zijn nog enkele boeken te bestellen via onze whatsappknop

Scroll naar boven
Chat openen
Scan de code
Chat met ons...
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?